پادوب

دامنه مدت زمان ثبت(سال) ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
com 1 45000 45000 48000
net 1 45000 45000 45000
org 1 46000 46000 46000
info 1 60000 60000 60000
biz 1 60000 60000 60000
ir 1 6500 6500 8000
ir 5 20000 20000 20000
us 1 37000 37000 37000
in 1 65000 - 65000
co 1 100000 100000 103000
co.ir 1 6900 12500 6900
net.ir 1 6900 12500 6900
org.ir 1 6900 12500 6900
ac.ir 1 6900 12500 6900
gov.ir 1 6900 12500 6900
id.ir 1 6900 12500 6900
sch.ir 1 6900 12500 6900
name 1 60000 60000 60000

پشتیبانی آنلاین

متاسفانه هیچ یک از پشتیبانان پاسخگو نیستند.در صورت تمایل می توانید پیغام بگذارید.