طراحی سایت

تعرفه سامانه پیامک

جزئیات

 
ارسال تکی و انبوه پیامک
دریافت پیامک(برای خطوط اختصاصی)
ارسال زمان دار
ارسال سفارشی
ارسال هوشمند
ارسال هدفمند(کشوری)
ارسال از نقشه(منطقه ای)
ارسال دوره ای
آرشیو پیامک ارسالی
ارسال بصورت فلش
گزارش تحویل پیامک
خط عمومی رند جهت ارسال پیامک
دفترچه تلفن پیشرفته
عضویت پیامکی
پاسخگو
ارسال از موبایل
انتقال پیامک دریافتی به ایمیل
انتقال پیامک دریافتی به موبایل
انتقال پیامک دریافتی به سایت
گجت ویندوز جهت ارسال پیامک
نظرسنجی هوشمند
قرعه کشی و مسابقه پیشرفته
وب سرویس
تعریف زیرکاربر
گزارش دهی حرفه ای
نمایش تراکنش های مالی
تنظیمات کاربری
بازگشت اعتبار پیامک ناموفق
پشتیبانی تلفنی و تیکت
امکان خرید آنلاین اعتبار
هدیه 1
هدیه 2
هدیه 3

پنل پایه

50000 تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پنل شخصی

80000 تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بانک مناطق
 
 200پیامک

پنل شرکتی

120000 تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بانک مناطق
 بانک مشاغل
 500پیامک

پنل ویژه

199000 تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بانک مناطق
 بانک مشاغل
 1000پیامک