پادوب

قوانین ثبت دامنه

معنای پسوندها و قوانین ثبت دامنه GTLD


دامنه com
مخفف  commercial ميباشد. دامينهاي com داراي بيشترين محبوبيت ميباشند كه امكان ثبت آن براي تمامي افراد حقيقي و حقوقي امكان پذير است. اين دومين از يك سال تا ده سال ثبت ميشود.
دامنه net
مخفف  network ميباشد. اين دامين بيشتر براي سايتهايي كه در زمينه شبكه فعاليت دارند كاربرد دارد. گرچه ممكن است هر فردي از اين نوع دامين استفاده كند. اين دامين از يك سال تا ده سال ثبت ميشود.
دامنه org
مخفف  organization ميباشد. اين نوع دامينها معمولا براي ارگانها و سازمانها استفاده ميشود. البته معمولا وقتي حالات com و net قبلا توسط فرد ديگري ثبت شده باشد از اين دامين نيز استفاده ميشود. اين دومين از يك سال تا ده سال ثبت ميشود.
دامنه biz
اين دامين بيشتر براي كارهاي تجاري و بازرگاني استفاده ميشود.
دامنه info
اين دامين اولين دامين در حوزه اينترنتي با هدف استفاده نامحدود از زمان ابداع دامنه com ميباشد كه مخفف Information ميباشد . دامين هاي info معمولا جهت سايتهاي اطلاع رساني و عمومي استفاده ميشود. اين دامين از يك سال تا ده سال ثبت ميشود.
دامنه name
تمامي افراد قادر به ثبت اين دامين ميباشند و بیشتر جهت اينكه مدير سايت اسم و فاميل خود را در دامين قرار داده باشد استفاده ميشود. اين دامين از يك سال تا ده سال ثبت ميشود.
دامنه us
اين دامين دو حرفي مربوط به كشور آمريكا ميباشد كه مخفف United State ميباشد.
دامنه ws
اين دامين دو حرفي مربوط به كشور Western Samoa ميباشد Western Samoa) يك جزيره در جنوب اقيانوس آرام ميباشد) اين دامين بيشتر به عنوان مخفف WebSite شناخته ميشود كه بيشتر براي سايتهاي شخصي استفاده ميشود.
دامنه tv
اين دامين دو حرفي مربوط به كشور Tuvalu ميباشد (جزيره Tuvalu بين هاوايي و استراليا قرار دارد) اين دامين به عنوان مخفف Television و بيشتر براي شبكه هاي تلويزيوني استفاده ميشود.
دامنه cc
اين دامين دو حرفي مربوطه به كشور Cocos ميباشد (جزيره Cocos در اقيانوس هند قرار دارد(
معنای پسوند ها و قوانین ثبت دامنه IR:
دامنه ir
دامين هاي ir و زير مجموعه هاي آن ، مختص كشور ايران ميباشد. حرفهاي ir برگرفته از كلمه iran است. اين دامين و دامينهاي زير مجموعه فقط يك ساله و پنج ساله ثبت ميشود . ثبت دامين ir براي تمامي افراد آزاد است.
دامنه ac.ir
اين دامين كه از زير مجموعه هاي دامين ir و دامينهاي ايراني است جهت دانشگاهها و موسسات عالي استفاده ميشود.
مدارک مورد نیاز: مدارك و اسناد مربوط به موسسه
دامنه co.ir
اين دامين از زير مجموعه هاي دامنه ir ميباشد و جهت شركت هاي كوچك و بزرگ استفاده ميشود
مدارک مورد نیاز: اساسنامه شركت و مدارك شركتي
دامنه gov.ir
اين دامين كه از زير مجموعه هاي دامين ir است جهت سازمانها و ارگانهاي دولتي استفاده ميشود. ثبت اين دامين فقط براي سازمانها و ارگانها امكان پذير خواهد بود.
دامنه id.ir
این پسوند ویژه اشخاص حقیقی است. نام دامنه درخواستی باید مطابق با نام یا نام خانوادگی کامل و یا مطابق با هردو باشد.
مدرک مورد نیاز: کپی شناسنامه یا کارت ملی.
دامنه org.ir
این پسوند برای موسسات و سازمان‌های غیر انتفاعی، NGOها، انجمن‌ها یا موسسات بین المللی و امثال آن‌هاست.نام درخواستی باید مطابق با نام ثبتی موسسه یا مخفف دقیق آن باشد.
مدارک مورد نیاز: کپی روزنامه رسمی موسسه یا مجوز انجمن و یا درخواست کتبی در سربرگ با مهر و امضاء مسئول سازمان.
دامنه sh.ir
این پسوند برای مدارس و موسسات آموزشی تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش است ، نام درخواستی باید مطابق با نام ثبتی مدرسه یا موسسه و یا مخفف دقیق آن باشد.
دامنه net.ir
برای موسساتی که مجوز رسمی خدمات شبکه و اطلاع رسانی مانند مجوز ISP دارند. نام دامنه درخواستی باید مطابق با نام رسمی ذکر شده در مجوز باشد.

جهت جستجوی نام دامنه مورد نظر اینجا کلیک کنید.

برای اطلاع از تعرفه ثبت دامنه اینجا کلیک کنید.

پشتیبانی آنلاین

متاسفانه هیچ یک از پشتیبانان پاسخگو نیستند.در صورت تمایل می توانید پیغام بگذارید.