پادوب

نرم افزار فرم بندی وتوس

فرم بندی

همانگونه كه مي دانيد فرم بندي يكي ازمهم ترين، حساس ترين و پر خطاترين مراحل چاپ يك كتاب يا نشريه است و به همين دليل انجام اين كار نياز به تجربه و تخصصي دارد كه دست يافتن به آن امري دشوار است.جداي ازدارا بودن دانش وتوان اين كار ، بديهي است كه در سيستم رايج فرم بندي، در مرحله تاكردن كاغذها، نوشتن شماره صفحات روي آنها و چيدن صفحات در فرم كامپيوتري نمي توان منكرخطاهاي انساني گرديد.همين خطاهاي اجتناب ناپذير به علاوه انرژي و زماني كه صرف اين كار مي شود، سالانه چندين ميليون تومان خسارت به صنعت چاپ و نشر كشور و مؤسسات ليتوگرافي، انتشاراتي، چاپخانه و صحافي وارد مي كند. با توجه به تمامي مسايل ذكر شده ، نبود نرم افزاري ساده ، توانمند و فارسي در صنعت چاپ كشور كه بتواند تمامي اين مشكلات را حل كند كاملاَ احساس ميگرديد. گروه نرم افزاري پادوب با تکيه برتجربه چندين ساله درامر ليتوگرافي و چاپ و با آگاهي و شناخت کامل از انواع فرم بندي هاي رايج و ماشين آلات صحافي موجود در ايران ، اقدام به طراحي و تهيه نرم افزاري نموده است که با آن بتوان به سادگي انواع فرم بندي هارا با دقت و سرعت بسيار بالا انجام داد.

ويژگيهاي نرم افزار

- اين نرم افزار هيچگونه مشابه داخلي يا خارجي ندارد و به گونه اي طراحي گرديده است كه نه تنها توانايي بستن تمامي فرمهاي رايج در كشور را دارد، بلكه در آن سعي گرديده است كه مناسبات كاري بين طراح، ليتوگراف، چاپ و صحافي نيز ، همانگونه كه در فرهنگ چاپ و نشر ما رايج است رعايت گردد.

- اين نرم افزار فايلهايPDF وTIFFرا در برنامهInDesign فرم بندي مي کند.باتوجه به اينکه از تمامي نرم افزارهاي گرافيکي و صفحه آرايي مي توان خروجيPDF و ياTIFF گرفت پس مي توان گفت که اين برنامه توانايي فرم بندي تمامي فرمتها را دارد.

- پس از نصب اين نرم افزار ، منويي به برنامهInDesign اضافه مي شود که براي شروع فرم بندي لازم است به اين منو رفته و فايلPDF مورد نظر راOPEN نماييد.پس از بازنمودن فايل صفحه اصلي نرم افزار باز مي شود. اين صفحه کاملا ساده و فارسي بوده و در آن تمامي امکانات لازم جهت انجام انواع فرم بندي ها لحاظ گرديده است.

امکانات موجود نرم افزار

- در قسمت صفحات تعداد صفحات فايل نشان داده مي شود که شما مي توانيد با دادن شماره صفحه ، تمامي فايل يا بخشي از آنرا جهت فرم بندي انتخاب نماييد.

- در قسمت تغيير اندازه صفحه مي توانيد طول يا عرض صفحات را کوچک يا بزرگ نماييد.

- در قسمت تغيير در حاشيه شما مي توانيد با دادن عدد مثبت يا منفي به فيلد مورد نظر حاشيه صفحات را از چهار طرف کم يا زياد کنيد.

- در قسمت فرم ، شما مي توانيد بر مبناي سايز کاغذ و صفحات کتاب يا نشريه نوع فرم بندي را انتخاب نماييد. در اين قسمت انواع فرم بنديها از قبيل 4 صفحه (روزنامه اي ) ، 8 صفحه (رحلي ) ، 8 صفحه بياضي ( عطف در عرض نشريه) ، 12 صفحه ( خشتي ) ، 16 صفحه (وزيري و رقعي ) ، 16 صفحه بياضي (عطف در عرض کتاب ) ، 24 صفحه (پالتويي ) ، 32 صفحه جفتي ( جيبي ) و حتي چيدمان تک صفحه )چيدن تک صفحه اي صفحات) لحاظ گرديده است.

- اين نرم افزار تمامي لتهاي 2/1 ، 4/1 و 8/1 را بطور اتوماتيک فرم بندي مي کند و اگر چنانچه تعداد صفحات با نوع فرم بندي مطابقت نداشته باشد پيغام خطا مي دهدکه در صورت تاييد در انتهاي کتاب به تعداد لازم صفحه سفيد مي گذارد

- در همين قسمت شما مي توانيد فارسي يا انگليسي بودن فرم و در قسمت صحافي ، ته چسب يا مفتول بودن کتاب را انتخاب کنيد.

- در قسمت اطلاعات فرم درج شود ، اندازه فضاي سفيدي برش وسط فرم را تعيين نموده و مي توانيددر اين فضا نام کتاب يا نشريه را تايپ نماييد.

- علاوه بر نام كتاب نرم افزار بطور اتوماتيک خط تا و نام هر فرم رانيز(بطور مثال:1 رو-1 پشت و...) در فضاي سفيدي برش وسط فرم درج مي نمايد.

- لازم به ذکر است که نام فرمها از رو شروع مي شود ولي اگر چنانچه لازم بود از عدد ديگري شروع شود مي توانيد "در قسمت شروع فرم از" عدد فرم اول را تعيين نماييد.

- در مجموع با توجه به امکانات موجود ، با استفاده از اين نرم افزار شما مي توانيد تمامي مدلهاي مختلف فرم بندي را به سادگي ، به سرعت و بدون خطا انجام دهيد.

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالیتوگرافی ترام ، لیتوگرافی همدانلیتوگرافی ، لیتوگرافی وتوس ، لیتوگرافی تهرانلیتوگرافی رجبی، لیتوگرافی تبریزلیتوگرافی طاهالیتوگرافی موعود ، لیتوگرافی لیتوگرافی مینیاتورچاپخانه نقش جهان اصفهانچاپخانه سایه روشن قمچاپخانه ایران گرافیک

Notice (8): Undefined variable: tabkey [APP/View/Themed/Template/Contents/tabs/gallery.ctp, line 2]" class="padgallery"> Notice (8): Undefined variable: tabkey [APP/View/Themed/Template/Contents/tabs/gallery.ctp, line 4]-1" title="انتخاب فایل" href="/app/webroot/files/images/vetoos_sp1/0.png">gallery<pre class=Notice (8): Undefined variable: tabkey [APP/View/Themed/Template/Contents/tabs/gallery.ctp, line 4]-1" src="/app/webroot/files/_thumbs/Images/vetoos_sp1/0.png" /> Notice (8): Undefined variable: tabkey [APP/View/Themed/Template/Contents/tabs/gallery.ctp, line 4]-2" title="انتخاب تعداد صفحات، تغییر اندازه صفحه" href="/app/webroot/files/images/vetoos_sp1/1.png">gallery<pre class=Notice (8): Undefined variable: tabkey [APP/View/Themed/Template/Contents/tabs/gallery.ctp, line 4]-2" src="/app/webroot/files/_thumbs/Images/vetoos_sp1/1.png" /> Notice (8): Undefined variable: tabkey [APP/View/Themed/Template/Contents/tabs/gallery.ctp, line 4]-3" title="تغییر در حاشیه صفحات" href="/app/webroot/files/images/vetoos_sp1/2.png">gallery<pre class=Notice (8): Undefined variable: tabkey [APP/View/Themed/Template/Contents/tabs/gallery.ctp, line 4]-3" src="/app/webroot/files/_thumbs/Images/vetoos_sp1/2.png" /> Notice (8): Undefined variable: tabkey [APP/View/Themed/Template/Contents/tabs/gallery.ctp, line 4]-4" title="انتخاب زبان ( راست چین، چپ چین )" href="/app/webroot/files/images/vetoos_sp1/3.png">gallery<pre class=Notice (8): Undefined variable: tabkey [APP/View/Themed/Template/Contents/tabs/gallery.ctp, line 4]-4" src="/app/webroot/files/_thumbs/Images/vetoos_sp1/3.png" /> Notice (8): Undefined variable: tabkey [APP/View/Themed/Template/Contents/tabs/gallery.ctp, line 4]-5" title="انتخاب نوع فرم بندی" href="/app/webroot/files/images/vetoos_sp1/4.png">gallery<pre class=Notice (8): Undefined variable: tabkey [APP/View/Themed/Template/Contents/tabs/gallery.ctp, line 4]-5" src="/app/webroot/files/_thumbs/Images/vetoos_sp1/4.png" />
Notice (8): Undefined variable: tabkey [APP/View/Themed/Template/Contents/tabs/download.ctp, line 2]" class="paddownload"> دانلود راهنمای استفاده از نرم افزار فرم بندی وتوس
Notice (8): Undefined variable: tabkey [APP/View/Themed/Template/Contents/tabs/gallery.ctp, line 2]" class="padgallery"> Notice (8): Undefined variable: tabkey [APP/View/Themed/Template/Contents/tabs/gallery.ctp, line 4]-1" title="گواهی تایید نرم افزار" href="/app/webroot/files/images/vetoos_sp1/govahi_vetoos.jpg">gallery<pre class=Notice (8): Undefined variable: tabkey [APP/View/Themed/Template/Contents/tabs/gallery.ctp, line 4]-1" src="/app/webroot/files/_thumbs/Images/vetoos_sp1/govahi_vetoos.jpg" />
پشتیبانی آنلاین

متاسفانه هیچ یک از پشتیبانان پاسخگو نیستند.در صورت تمایل می توانید پیغام بگذارید.