طراحی سایت

هاست لینوکس

جزئیات

 
فضا
پهنای باند
تعداد دیتابیس
پست الکترونیک
Addon Domain
Park Domain
subdomain
کنترل پنل
سیستم عامل

Linux1

59000 تومان سالانه
 100MB
 5GB
 5
 5
 
 2
 5
 DirectAdmin
 Linux

Linux2

89000 تومان سالانه
 200MB
 10GB
 10
 10
 1
 5
 10
 DirectAdmin
 Linux

Linux3

138900 تومان سالانه
 500MB
 20GB
 20
 20
 1
 10
 20
 DirectAdmin
 Linux

Linux4

190900 تومان سالانه
 1000MB
 60GB
 نامحدود
 50
 1
 نامحدود
 50
 DirectAdmin
 Linux

Linux5

359000 تومان سالانه
 2000MB
 120GB
 نامحدود
 نامحدود
 2
 نامحدود
 نامحدود
 DirectAdmin
 Linux